Sākums Konferences/LPA sēdes Par LPA LPA sekcijas/Psihiatru biedrības Latvijas Psihiatriskās slimnīcas Sadraudzības asociācijas Kontakti
Angliskais LPA prezidents LPA valde Māris Taube Struktūra E. Tērauds E. Rancāns S. Pūce A. Kišuro Ņ. Bezborodovs I. Ķiece K. Brūna J. Vrubļevska I. Bauska J. Bušs LPA ētikas komisija L. Sīle L. Lapiņa B. Šternberga LPA tiesu psihiatrijas  ekspertu sertifikācijas komisija LPA revīzijas komisija I. Cera B. Šternberga A. Krūmiņš LPA sertifikācijas komisija E. Rancāns E. Tērauds B. Kupča A. Kišuro S. Pūce I. Ķiece J. Vrubļevska I. Bauska M. Taube