Sākums Konferences/LPA sēdes Par LPA LPA sekcijas/Psihiatru biedrības Latvijas Psihiatriskās slimnīcas Sadraudzības asociācijas Fotogalerijas Kontakti
Angliskais Serifikācijas dokumenti Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība (MK not. Nr. 943) rstniecības_personu_sertifikācijas_kārtība_Mk_not._Nr.943.pdf 5_pielkums.doc Pielikums Nr. 5 Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi Specialitāšu sertifikācijas komisijas kontaktpersonas 5_pielkums.doc Sertifikācijas lapa sertificejamas-personas-iesniegums_2.doc Sertificējamās personas iesniegums Pielikums Nr. 2 KN943-PIEL_2.doc 5_pielkums.doc Resertifikācijas lapa Resertificejamas-personas-iesniegums_1.doc Resertificējamās personas iesniegums Pielikums Nr. 3 KN943-PIEL_3.doc 5_pielkums.doc Resertifikācijas lapa ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši  veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm Pielikums Nr. 4 KN943-PIEL_4.doc Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju: Sertifikācija Resertifikācija EUR 59,76 EUR 59,76 Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas maksājuma veikšanai: Sertifikācijas institūcija “Latvijas Ārstu biedrība” Reģ. Nr. 40008000051 Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 AS “Swedbank” Konts: LV27HABA0551035992836