Sākums Konferences/LPA sēdes Par LPA LPA sekcijas/Psihiatru biedrības Latvijas Psihiatriskās slimnīcas Sadraudzības asociācijas Kontakti
Angliskais rstniecības_personu_sertifikācijas_kārtība_Mk_not._Nr.943.pdf LPA ētikas kodekss rstniecības_personu_sertifikācijas_kārtība_Mk_not._Nr.943.pdf Latvijas ārstu ētikas kodekss rstniecības_personu_sertifikācijas_kārtība_Mk_not._Nr.943.pdf Ārstniecības likums XI nodaļa