Sākums Konferences/LPA sēdes Par LPA LPA sekcijas/Psihiatru biedrības Latvijas Psihiatriskās slimnīcas Sadraudzības asociācijas Kontakti
Angliskais Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju: Sertifikācija Resertifikācija EUR 59,76 EUR 48,38 Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas maksājuma veikšanai: Sertifikācijas institūcija “Latvijas Ārstu biedrība” Reģ. Nr. 40008000051 Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 AS “Swedbank” Konts: LV27HABA0551035992836 Par spēkā esošajiem sertifikācijas un resertifikācijas noteikumiem lūdzam informāciju skatīt  Latvijas Ārstu biedrības mājas lapā (spiest šeit)!