Sākums Konferences/LPA sēdes Par LPA LPA sekcijas/Psihiatru biedrības Latvijas Psihiatriskās slimnīcas Sadraudzības asociācijas Kontakti
Angliskais

Rīgas Stradiņa universitātē jau kārtējo gadu notiks Latvijas Psihiatru Asociācijas atbalstīts starptautisks medicīnas īsfilmu festivāls.

Ceturtdien, 26. aprīlī, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), plkst. 16:30, Dzirciema ielā 16 Hipokrāta auditorijā notiks medicīnas īsfilmu festivāls un diskusija par klusumu, komunikāciju un to dažādiem aspektiem - Medfest 2018 “Ārpus vārdiem” (Beyond Words). Šogad Jūs sagaida viens jaunums - festivāls notiks angļu valodā!

Festivāla mērķis kopumā ir mazināt stigmu un aizspriedumus par psihiskiem traucējumiem un psihiatrijas pacientiem, bet šogad mērķis ir arī rosināt diskusiju šķietami ikdienišķajos, bet tajā pašā brīdī ļoti nozīmīgajos jautājumos, liekot publikai, jaunajiem speciālistiem aizdomāties par cilvēku iekšējo pasauli un klusēšanu, tās nozīmi un sekām. Diskusija rosinās pārdomas par to, ka ikdiena mēs nepamanām cik vērtīgs vai arī postošs varētu būt klusums. Pasākums veidots, lai iedrošinātu cilvēkus runāt par savām sajūtām.


Tajā redzēsiet vairākas īsfilmas:

1. In Pursuit of Silence

2. The Conspiracy of Silence

4. The Mindfulness of Silence

5. Choose Psychiatry

Filmas liks pārdomāt Jūsu attieksmi pret  klusuma konceptu kā tādu un tā nozīmi cilvēku dzīvē. Esot medicīnas studentiem, Jūs katru dienu sastopaties ar trokšņiem, stresu, drūzmu, bet vai pievēršat tam uzmanību? Bieži vien mēs nenovērtējam klusuma paslēpto nozīmi mūsu pašu dzīvē, nemaz nerunājot par to, ka kāds mums blakām varētu dzīvot “neciešamā klusumā”. Ko mēs ikdienā katrs varētu darīt, lai ļautu sev izbaudīt klusuma brīžus? Par ko klusē pacienti ar psihiskām saslimšanām? Cik daudz jautājumu šī tēma sevī ietver…Viens no pasākuma mērķiem, ir iedrošināt cilvēkus runāt par savām sajūtām un bažām, kā arī paskatīties uz cilvēka spēju pārvarēt un turēties pretī pārdzīvojumiem.

Katru gadu ir četri līdz seši eksperti, kuri komentē redzētās filmas un iesaistās diskusijās ar auditoriju. Eksperti ir medicīnas jomas speciālisti, komunikācijas un citu jomu pārstāvji. Tradicionāli pēc filmu skates sekos ekspertu diskusija. Šogad tajā piedalīsies un uz apmeklētāju jautājumiem atbildēs sekojoši eksperti:

 Prof. Elmārs Rancāns – RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs, ārsts-psihiatrs;

 Prof. Māris Taube – RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras pasniedzējs, VSIA RPNC 20. nodaļas vadītājs, ārsts-psihiatrs;

 Dr. Voldemārs Švarcs - Latvijas Ārstu Biedrības sertificēts ārsts-psihoterapeits, Internacionālās Psihoanalīzes Asociācijas biedrs strādā psihoterapijā;

 Dr. Artūrs Miksons – RSU Psihosomatiskās medicīnas un Psihoterapijas katedras docētājs, ārsts – psihoterapeits;

 Dr. Psych. Indra Majore-Dūšele – RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētāja.

Filmu festivāls un diskusija notiks RSU Hipokrāta auditorijā no pulkstens 16.30 līdz 18.00 (Dzirciema ielā 16, Rīgā). To organizē Latvijas Psihiatru asociācijas Jauno Psihiatru sekcija sadarbībā ar RSU Medicīnas fakultātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedru. Ieeja pasākumā bez maksas. Aicināti piedalīties visi interesenti!

Medicīnas filmu festivāla „Medfest” pirmsākumi meklējami Lielbritānijā 2011. gadā. Pirmais medicīnas filmu festivāls notika deviņās dažādās vietās un kopumā to apmeklēja 450 cilvēku. 2014. gadā pirmo reizi festivāls bija starptautisks – filmu vakari tika organizēti arī Austrālijā un Latvijā. Katru gadu arvien vairāk valstis iesaistās īsfilmu festivāla organizēšanā.

Festivālu kā students radīja ārsts Kamrāns Ahmeds (Kamran Ahmed), kurš tagad jau ir pabeidzis rezidentūru un strādā par kvalificētu psihiatru. Rezidentūras gados viņš saņēma Karaliskās Psihiatru asociācijas apbalvojumu kā gada rezidents, un viņš joprojām ir festivāla patrons.

2008. gadā Lielbritānijā tika publicēti vērienīga medicīnas izglītības audita rezultāti, kuri atspoguļoja medicīnas studentu zemo intereses līmeni par psihiatriju. „Medfest” sākotnējais mērķis bija popularizēt psihiatrijas specialitāti medicīnas studentu vidū. Tagad tas ir izaudzis par iecienītu filmu festivālu ne tikai studentu vidū. Festivālā aktīvi diskutē par aktuālam tēmām un tendencēm medicīnā kopumā, paralēli cīnoties ar aizspriedumiem pret psihiatriju gan mediķu vidū, gan sabiedrībā. Vairāk par festivālu var lasīt šeit: http://www.medfest2018.com/

Medfest 2018 "Beyond Words"